Best primary occupation meaning in marathi

सर्वांना नमस्कार, जर तुम्ही मराठी मध्ये primary occupation meaning in marathi अर्थ मराठी मध्ये शोधत असाल, तर तुम्ही योग्य लेखावर आहात. या पोस्टमध्ये तुम्हाला what is the meaning of primary occupation in marathi आहे याचा स्पष्ट अर्थ दिसेल, तर ही संपूर्ण पोस्ट वाचा.

Meaning of primary occupation in marathi | याचा मराठी मध्ये अर्थ काय आहे?

Primary occupation meaning in Marathi चा अर्थ मराठी मध्ये पहिला व्यवसाय असे आहे.

English words Meaningइंग्रजी शब्द अर्थ
Primaryप्राथमिक
Occupationव्यवसाय
occupiedव्यापलेले
primary occupiedप्राथमिक व्यापलेले
Present occupationसध्याचा व्यवसाय
Fathers Primary occupationवडिलांचा प्राथमिक व्यवसाय
Meaning of primary occupation in marathi | प्राथमिक व्यवसायाचा मराठीत अर्थ

इत्तर अर्थ

  • लोक इतर श्रीमंत कुटुंबाच्या शेतात काम करतात आणि त्यांना कोणताही द्वेष नसतो आणि कर्ज घेऊन काम करतो त्यांना प्राथमिक व्यवसाय म्हणतात.
  • किंवा एक पहिला क्रियाकलाप ज्यामध्ये एक व्यस्त आहे
  • एखाद्या व्यक्तीचा प्राथमिक व्यवसाय

Primary occupation meaning in Marathi with Examples | उदाहरणांसह मराठीत अर्थ

English Examples / इंग्रजी उदाहरणेMarathi Examples / मराठी उदाहरणे
Their family economy was dependent upon primary occupation.त्यांची कौटुंबिक अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायावर अवलंबून होती.
He is thinking about changing primary occupations and Opening a Restaurant.तो प्राथमिक व्यवसाय बदलण्याचा आणि रेस्टॉरंट उघडण्याचा विचार करत आहे.
Fishing was their Primary occupation in summer.उन्हाळ्यात मासेमारी हा त्यांचा प्राथमिक व्यवसाय होता.
Ancient peoples primary occupation was agriculture and fishing.प्राचीन काळातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आणि मासेमारी हा होता.
A person’s primary business or professionएखाद्या व्यक्तीचा प्राथमिक धंदा किंवा व्यवसाय
Tom’s father was a carpenter and that was his primary business or professionटॉमचे वडील सुतार होते आणि तोच त्याचा प्राथमिक व्यवसाय किंवा प्राथमिक धंदा होता.
We just started new coaching classes as our primary occupation.आमचा प्राथमिक व्यवसाय म्हणून आम्ही नवे कोचिंग क्लासेस सुरू केले.
The lesson is based mainly on primary occupation sources rather than secondary occupation sources.हा धडा मुख्यतः दुय्यम व्यवसाय स्रोतांऐवजी प्राथमिक व्यवसाय स्रोतांवर आधारित आहे.
The main motive of reading motivation books is to start educating and start primary occupation.प्रेरणा देणारी पुस्तके वाचण्याचा मुख्य हेतू म्हणजे शिक्षण सुरू करणे आणि प्राथमिक व्यवसाय सुरू करणे.
Primary occupation examples in marathi | मराठी उदाहरणांमध्ये प्राथमिक व्यवसायाचा अर्थ

Conclusion on primary occupation meaning in marathi | प्राथमिक व्यवसायाचा मराठीत अर्थ यावरील निष्कर्ष

तर अश्या प्रकारे आपण मराठीतील प्राथमिक व्यवसायाचा अर्थ या विषयावरील निष्कर्ष या विषयामध्ये, आपण मराठीत प्राथमिक व्यवसाय म्हणजे काय याचा अर्थ काय आहे (primary occupation meaning in marathi) याचे काही महत्त्वाचे मुद्दे आणि प्राथमिक व्यवसायावरील काही उदाहरणे समाविष्ट केली आहेत.

You may also like to read | तुम्हालाही वाचायला आवडेल

You may also like to read this meaning in Hindi | हा अर्थ तुम्हाला हिंदीतही वाचायला आवडेल