Best Reference meaning in Marathi with Examples

नमस्कार मित्रांनो, Hindi-Marathi meaning मध्ये आपला स्वागत आहे, जर आपण reference meaning in Marathi मराठी मध्ये शोधात असाल तर आपण योग्य लेखावर आहेत. या लेखात आपण Reference चा अर्थ काय ते जाणून घेऊ त्या सोबतच आपण Reference शब्द वरील उद्धरण सुद्धा पाहू. त्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा.

तुम्ही ऐकलेच असेल की मी या व्यक्तीच्या Refrence ने आलो आहे किंवा या रिच डॅड पुअर डॅड ह्या पुस्तकाच्या Reference मुले मला आज पैशाबद्दल चांगले ज्ञान आहे. या सर्व गोष्टी करताना Reference हा शब्द वापरला जातो. तर या लेखात या शब्दाचा अर्थ पाहूया.

what is the meaning of reference in Marathi

तर मित्रांनो, reference meaning in Marathi चा अर्थ मराठीत, म्हणजे एखादी गोष्ट (जसे की चिन्ह किंवा संकेत) जी वाचक किंवा सल्लागाराला माहितीच्या दुसर्‍या स्त्रोताचा संदर्भ देते (जसे की पुस्तक किंवा उतारा) त्याला संदर्भ म्हणतात.

Frame of Reference meaning in Marathi

मित्रानो, frame of reference meaning in Marathi चा अर्थ एखाद्या गोष्टीच्या हालचालीचे वर्णन केले जाते किंवा भौतिक नियम तयार केले जातात

Professional reference meaning in Marathi

मित्रानो, Professional reference meaning in Marathi चा अर्थ एक व्यावसायिक संदर्भ असा आहे की ज्याने गेल्या सात वर्षांत किमान सहा महिने तुमच्यासोबत जवळून काम केले आहे.

For your reference meaning in Marathi

मित्रानो, For your reference meaning in Marathi चा अर्थ मराठीत तुमच्या संदर्भासाठी” असे असू शकते ज्याबद्दल प्राप्तकर्त्याला आधीच माहिती आहे, परंतु अधिक तपशीलांसह, किंवा प्राप्तकर्त्याला माहित असणे आवश्यक नाही असे काहीतरी असू शकते, परंतु आवश्यक असल्यास संदर्भित करण्यासाठी माहिती प्रदान केली जाते.

Reference संदर्भ समानार्थी शब्द

source – स्रोत

authority – अधिकार

Phrases Containing reference | संदर्भित वाक्यांश

with reference toच्या संदर्भाने
cross referenceक्रॉस संदर्भ
reference pointसंदर्भ बिंदू
reference libraryसंदर्भ ग्रंथालय
frame of referenceसंदर्भ चौकट
for future referenceभविष्यातील संदर्भासाठी

Examples of Reference meaning in Marathi

English Examplesमराठी उद्धरण
My friend Abhit Gave me a reference to read The Rich dad poor dad book, after reading it, I understand that Real wealth is family, not money.माझा मित्र अभित याने मला The Rich dad poor dad पुस्तक वाचण्यासाठी संदर्भ दिला, ते वाचल्यानंतर मला समजले की खरी संपत्ती कुटुंब आहे, पैसा नाही.
We may conclude with a short reference to the most important aspects of the Indian ayurvedic.भारतीय आयुर्वेदिकाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंचा एक छोटासा संदर्भ घेऊन आपण शेवट करू शकतो.
This way was beyond the terms of the reference, and the award, when made, was referred by the German Idol judges.हा मार्ग संदर्भाच्या अटींच्या पलीकडे होता, आणि जेव्हा पुरस्कार दिला गेला तेव्हा जर्मन आयडॉलच्या न्यायाधीशांनी त्याचा संदर्भ दिला.
The united states are divided into two parts with reference to the condition of the ideas as adapted to business and industrialization.युनायटेड स्टेट्स दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहेत जे व्यवसाय आणि औद्योगिकीकरणासाठी अनुकूल असलेल्या कल्पनांच्या स्थितीच्या संदर्भात आहेत.
In the case of Ukraine, the earliest reference to a map is of 1646, in which year the king ordered surveys of certain areas to be made.युक्रेनच्या बाबतीत, नकाशाचा सर्वात जुना संदर्भ 1646 चा आहे, ज्या वर्षी राजाने काही क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.

Conclusion on Reference meaning in Marathi

तर मित्रानो, आज च्या ह्या Reference meaning in Marathi मराठीत आपण त्याचा अर्थ पहिला, सोबतच आपण त्या चे रेफेरेंस ह्या शब्दाचे समानार्थी शब्द व what is the meaning of reference in Marathi, Frame of Reference meaning in Marathi, Professional reference meaning in Marathi For your reference meaning in मराठी, phrases Containing reference व Examples of Reference meaning in मराठी ह्यावर उद्धरण पहिले.

तर तुम्हाला हा लेख Reference meaning in Marathi आवडला असेल तर आम्हाला नक्की कंमेंट सेकशन मध्ये कळवा आणि तुमच्याशी एक विनंती आहे कि ह्या लेखाला नक्की आपल्या मित्र परिवार सोबत शेर करा .

धन्यवाद

You may also like to read

You may also like to read

Meaning in Marathi

Meaning in Hindi

1 thought on “Best Reference meaning in Marathi with Examples”

Leave a Comment